ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Ευρω-Μεσογειακή εταιρική σχέση και η προοπτική δημιουργίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου
Δημιουργός :Βερύκοκος, Γεώργιος Χ.
Συντελεστής :Μπαλτάς, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ενωση
Μεσογειακή περιοχή
Διεθνές εμπόριο
Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών
Πολυμερείς σχέσεις
Δασμολογικές διαπραγματεύσεις
Εμπορική συμφωνία
Εμπορική συνεργασία
Κοινή Αγορά
Διεθνική επιχείρηση
Διεθνική επιχείρηση
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69913.pdf

Τύπος: application/pdf