ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μπεϋζιανή ανάλυση της σύνθετης μη-κεντρικής Χ2 κατανομής
Δημιουργός :Καρέλας, Ιωάννης Α.
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :33σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Δειγματοληψία
Στατιστικά μαθηματικά
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71828.pdf

Τύπος: application/pdf