ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διερεύνηση της συσχέτισης θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών με τις αποδόσεις των τιμών των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριος Αξιών Αθηνών εταιρείες
Δημιουργός :Παπανδρέου, Νικόλαος Θ.
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Τιμή
Τιμολόγηση
Κεφαλαιαγορά
Μετοχή
Εταιρία
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :09-2005

Αρχείο: 79874.pdf

Τύπος: application/pdf