ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια σύγχρονη προσέγγιση για τα αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός :Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κεφάλαιο
Χαρτοφυλάκιο
Διπλωματική εργασία
Διεθνής αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Lambropoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf