ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κράτος και οικονομία: ανατύπωσις εκ της "Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως", οργάνου της "Ενώσεως των Δήμων της Ελλάδος - περίοδος β΄, έτος ζ', τεύχος Α-Β, σ. 17-29
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Τυπογραφείο Α. Χαλούλου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :18σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1928

Αρχείο: 869.pdf

Τύπος: application/pdf