ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Efficient Bayesian marginal likelihood estimation in generalised linear latent trait models
Εναλλακτικός τίτλος :Αποτελεσματική εκτίμηση περιθώρειας πιθανοφάνειας κατά Bayes σε γενικευμένα γραμμικά μοντέλα λανθανουσών μεταβλητών
Δημιουργός :Vitoratou, Vasiliki
Συντελεστής :Ntzoufras, I. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :167p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business. Department of Statistics
Ημερομηνία έκδοσης :2013

Αρχείο: Vitoratou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf