ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση επενδύσεων με τη χρήση εμπράγματων δικαιωμάτων προαίρεσης (Real options)
Δημιουργός :Αρμάος, Ιωσήφ
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Επενδυτικό σχέδιο
Επιχείρηση
Ανταγωνιστικότητα
Διεθνής ανταγωνισμός
Λήψη απόφασης
Νέες τεχνολογίες
Ημερομηνία έκδοσης :07-2012

Αρχείο: Armaos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf