ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενική χημεία μετ' εφαρμογών: μέθοδοι και κανόνες δια την χημικήν εξέτασιν των κυριώτερων τροφίμων
Δημιουργός :Στρογγύλης, Α. Γ.
Εκδότης :Κρανιωτάκης Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :334σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 297.pdf

Τύπος: application/pdf