ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νεώτεροι αστικοί νόμοι 1835-1928 μετά των σχετικών διαταγμάτων: περιέχοντες τα άρθρα μόνον των αστικών νόμων, ως τροποποιήθηκαν ταύτα διά των μέχρι των αρχών του έτους 1927 νεώτερων νόμων
Δημιουργός :Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ.
Εκδότης :Τζάκας, Ν., Δελαγραμμάτικας Σ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :840σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 372.pdf

Τύπος: application/pdf