ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκλελαϊκευμέναι οικονομικαί θεωρίαι του χρήματος: εξέλιξις, υποτίμησις και αναμόρφωσις
Δημιουργός :Παράσχος, Δημήτριος Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σειρά Α΄. (Εναισιμος διατριβή επί διδακτορία)
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 395.pdf

Τύπος: application/pdf