ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα εξωτερικά συναλλάγματα και αι επ' αυτών πράξεις, τα πολύτιμα μέταλλα
Δημιουργός :Χανδράκης, Εμμανουήλ Μ.
Εκδότης :Παντογνώστου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :323σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Συνάλλαγμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Τιμή συναλλάγματος
Νόμισμα
Άργυρος
Χρυσός
Ευγενή μέταλλα
Ημερομηνία έκδοσης :1923

Αρχείο: 599.pdf

Τύπος: application/pdf