ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο αυτόνομος σταφιδικός οργανισμός και αι εργασίαι κατά το πρώτον έτος 1925-1926
Δημιουργός :Σιμωνίδης, Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :352σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Γεωργικό προϊόν
Αγορά γεωργικών προϊόντων
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 626B.pdf

Τύπος: application/pdf