ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορευματολογία: Διδαχθείσα εν τη Εμπορική Σχολή της Ακαδημίας υπό Αθαν. Ζίζηλα εκ των νεωτάτων ξένων κειμένων, μετά προσθηκών και βελτιώσεων
Δημιουργός :Ρουσόπουλος, Ο.Α.
Εκδότης :Λεωνής, Παρασκευάς
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :164σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1903

Αρχείο: 744.pdf

Τύπος: application/pdf