ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημοσιονομικαί μελέται: τόμος Α΄
Δημιουργός :Ζωγράφος, Ιωάννης
Εκδότης :Ελευθερουδάκης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :295σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 1451A.pdf

Τύπος: application/pdf