ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα μεταλλικά ύδατα των Μεθάνων
Δημιουργός :Περτέσης, Μ. Λ.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γεωλογικόν Γραφείον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δημοσιεύματα του Γεωλογικού Γραφείου: 9
Ημερομηνία έκδοσης :1923

Αρχείο: 1548.pdf

Τύπος: application/pdf