ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι φιλοσοφικαί και παιδαγωγικαί δοξασίαι του Πολύβιου
Δημιουργός :Παπαμάρκος, Χαρίσιος
Εκδότης :Αδελφοί Περρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :242σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1898

Αρχείο: 1631.pdf

Τύπος: application/pdf