ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κώδιξ των νόμων περί φορολογίας των καθαρών προσόδων.
Δημιουργός :Καραπαύλος, Ηλίας
Μουζάκης, Αντών.
Εκδότης :Τύπος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Περιέχων την ισχύουσαν απο του οίκον. έτους 1924-25 νομοθεσίαν, με ανάλυσιν των καθ'έκαστον προηγούμενον οίκον. έτος ισχυουσών διατάξεων και παρατηρήσεων επι της εφαρμογής των.
Ημερομηνία έκδοσης :1924

Αρχείο: 1907.pdf

Τύπος: application/pdf