ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία πολιτικής οικονομίας
Δημιουργός :Conrad, J.
Συντελεστής :Hesse, A. (Επιμελητής)
Καλκάνης, Β. Σ. (Μεταφραστής)
Αγαλλόπουλος, Χ. Ν. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Βιτσικουνάκης, Αλεξ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :212σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1924

Αρχείο: 2036C.pdf

Τύπος: application/pdf