ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πραγματεία περί προικός: βραβευθείσα κατά τον Γ΄ Σγούτειον διαγωνισμόν
Δημιουργός :Πολυγένης, Κωνσταντίνος Η.
Εκδότης :Σταυριανός, Γεώργιος Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :840σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος πρώτος
Ημερομηνία έκδοσης :1891

Αρχείο: 2662.pdf

Τύπος: application/pdf