ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρονικά του Ο.Λ.Π.: ο λιμήν του Πειραιώς 1936-1937
Συντελεστής :Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :312σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 3182.pdf

Τύπος: application/pdf