ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κλασσική πολιτική οικονομία: (Α. Smith, D. Ricardo, R. Malthus, J. B. Say)
Δημιουργός :Κούσης, Δημοσθένης Στυλ.
Εκδότης :Ζαχαρόπουλος, Ιωάννης Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :274σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 3199.pdf

Τύπος: application/pdf