ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φορολογία καθαρών προσόδων επί αμοιβών εκ μισθωτών υπηρεσιών
Δημιουργός :Νέζης, Γεώργιος Α.
Τσιγκρής, Δημ. Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :202σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Κωδικοποίησις ισχυουσών διατάξεων, ερμηνεία και νομολογία επ'αυτών, πίνακες υπολογισμού του φόρου
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 3362.pdf

Τύπος: application/pdf