ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα αργυρούχα μεταλλεύματα της Μήλου: (μεθ' ενός χάρτου εκτός του κειμένου)
Δημιουργός :Βορεάδης, Γεώργ. Δ.
Μουραμπάς, Θεοδ. Γ.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 3406.pdf

Τύπος: application/pdf