ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα και γνωμοδότησις επί των βιομηχανιών βάμβακος
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά), 18
Λέξη κλειδί :Βαμβάκι
Βιομηχανία και Εμπόριο
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1937

Αρχείο: 3555B.pdf

Τύπος: application/pdf