ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως και περιουσίας του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων της 31ης Μαρτίου 1937
Συντελεστής :Ταμείον Παρακαταθηκών & Δανείων (Issuing body)
Εκδότης :Τυλπέρογλου, Νικόλαος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937

Αρχείο: 3636.pdf

Τύπος: application/pdf