ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ένδικον μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Δημιουργός :Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Εκδότης :Παναγιωτίδης, Παύλος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :213σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διοικητικαί μελέται (Σειρά), 3
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 3752.pdf

Τύπος: application/pdf