ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η έννοια της διακριτικής ευχέρειας των διοικητικών αρχών
Δημιουργός :Παπαχατζής, Γεώργιος. Μ.
Εκδότης :Καλέργης, Γ. Η.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :192σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1934

Αρχείο: 3755.pdf

Τύπος: application/pdf