ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμβολή εις την έρευναν του πληθυσμιακού προβλήματος της Ελλάδος
Δημιουργός :Αβέρωφ, Ευάγγελος Αν.
Εκδότης :Χρήστου, Γερ. Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :448σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Δημογραφία
Ελλάδα
Πληθυσμός
Δημογραφική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :1939

Αρχείο: 3810.pdf

Τύπος: application/pdf