ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί εισαγωγής του συστήματον των κτηματικών βιβλίων και περί συστάσεως κτηματικής τραπέζης και πιστωτικών ταμείων των κτηματιών
Δημιουργός :Καρούσος, Κ. Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :518σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1905

Αρχείο: 3888.pdf

Τύπος: application/pdf