ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρηματιστηριακή αποτίμηση των δεδουλευμένων μετά την υιοθέτηση των IFRS : εμπειρικά ευρήματα από την Ισπανία
Δημιουργός :Στεφάνου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης Λ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Διεθνές πρότυπο
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Αποδοτικότητα
Ταμειακή ροή
Κέρδος
Ισπανία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2011

Αρχείο: Stefanou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf