ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διάρθρωσις και αι προσπάθειαι προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας
Δημιουργός :Μπερνάρης, Αντώνης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ του "Αρχείου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών" (Β' 1933)
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 4417A.pdf

Τύπος: application/pdf