ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οδηγίαι διά τον έλεγχον των συμβολαιογραφείων ως προς την εφαρμογήν των νόμων περί των τελών χαρτοσήμου και τοκοσήμου
Συντελεστής :Υπουργείον Οικονομικών, Διεύθυνσις Έμμεσων Φόρων, Τμήμα Χαρτοσήμου - Επιθεώρησις Χαρτοσήμου (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :20σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 5810A.pdf

Τύπος: application/pdf