ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πιθανοθεωρία: Μέρος δεύτερον: Στοχαστικαί μεταβληταί και κατανομαί πιθανοτήτων
Δημιουργός :Κανέλλος, Σπυρίδων Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :314σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1951

Αρχείο: 9125A.pdf

Τύπος: application/pdf