ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεθνή λογιστικά πρότυπα (μεταβλητές που επηρεάζουν το δανεισμό των επιχειρήσεων)
Δημιουργός :Ματσούκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνει περίληψη
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Οικονομική κατάσταση
Δημόσιο χρέος
Επενδυτική πολιτική
Εταιρεία
Ημερομηνία έκδοσης :11-2011

Αρχείο: Matsoukis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf