ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το Σύνταγμα της Ελλάδος: ερμηνεία - ιστορία -συγκριτικόν δίκαιον. Μέρος Ι.:Κράτος και Εκκλησία - Ατομικά δικαιώματα. Τόμος Α΄
Δημιουργός :Σβώλος, Α. Ι.
Βλάχος, Γ. Κ.
Εκδότης :Παπαδημητρόπουλος, Κ. Μ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :384σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1954

Αρχείο: 13721.pdf

Τύπος: application/pdf