ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: τεύχος Β΄
Συντελεστής :Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA (Issuing body)
Γραφείον Οικονομικής Αναλύσεως, Επιτροπή Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :215σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :ΙΙ Μεταλουργία ΙΙΙ Ανόργανος Χημική Βιομηχανία
Περιεχόμενα :Τ.1. Υδατική και ενεργειακή οικονομία -- Τ.2. Μεταλουργεία. Ανόργανος χημική βιομηχανία -- Τ.3. Οργανική χημική βιομηχανία. Βιομηχανίαι επεξεργασίας μετάλλων -- Τ.4. Σύνοψις τεχνικών & οικονομικών στοιχείων επί των προτεινομένων προε ανάπτυξιν κλάδων -- T.5. Μελέται επί της διορθώσεως της ελληνικής οικονομίας. Πληθυσμός -- Τ.6. Μελέται επί της διορθώσεως της ελληνικής οικονομίας. Δημοσιονομικά θέματα.
Ημερομηνία έκδοσης :05-1947

Αρχείο: 8131.pdf

Τύπος: application/pdf