ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα : πρακτική μελέτη στον τραπεζικό κλάδο
Δημιουργός :Ντίκου, Μαρία - Βασιλική
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text