ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση μεταξύ εξωτερικού ελέγχου και παραποίησης των κερδών
Δημιουργός :Δήμου, Ολυμπία
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Βενιέρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Κέρδος
Συλλογή δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Μεθοδολογία
Στατιστική μέθοδος
Εξωτερικός έλεγχος
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Dimou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf