ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου
Δημιουργός :Γιάκας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Αλογοσκούφης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :147σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Αγορά συναλλάγματος
Συναλλαγματική ισοτιμία
Οικονομετρία
Οικονομικές επιστήμες
Ευρώ
Διεθνής αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :04-2014

Αρχείο: Giakas_2014.pdf

Τύπος: application/pdf