ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Credit Rating Agencies: Aspects οf industrial οrganisation, use In financial markets and implications for asset prices
Δημιουργός :Doundoulaki, Maria
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business, Postgraduate in Applied Economics and Finance
Λέξη κλειδί :Financial market
Industrial organizations
Assets
Credit Rating Agencies
Ημερομηνία έκδοσης :05-2013

Αρχείο: Doundoulaki_2013.pdf

Τύπος: application/pdf