ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ΕΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας
Δημιουργός :Καραβαγγέλης, Νίκος
Συντελεστής :Μπουραντώνης Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :27σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός αυτού του άρθρου, είναι η μελέτη της παρουσίασης και δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αρχαιότερο Διεθνή Οργανισμό, αυτόν των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα στο όργανο της Γενικής του Συνέλευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναγνωρίζει την ύπαρξη και δράσητης μέσα σε ένα παγκόσμιο πολυπολικό κόσμο. Υποχρεούται δε, να αναπτύσσει σχέσεις με τους υπόλοιπους παίκτες ως ενιαίος δρών, εξέλιξη η οποία τη φέρνει αντιμέτωπη τόσο με ζητήματα που προκύπτουν από την εσωτερική της δομή (υπερεθνικά όργανα, διαφορετικές αρμοδιότητες, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση)όσο και με εξωτερικά δεδομένα (αναγνώρισης της ταυτότητάς της, δύναμη ισχύος, υπάρχουσες δομές Δ.Ο.) Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, υπεύθυνη για αυτό τον μετασχηματισμό, αποτελεί το θεμέλιο της ΕΕ, βάσει του οποίου επιδιώκει να αναπροσαρμόσει τις σχέσεις της με τους Διεθνείς Οργανισμούς, κύρια δε με αυτόν των ΗΕ.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ
Συνθήκη της Λισσαβόνας
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: karavaggelis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf