ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πλατφόρμα διαχείρισης συνδεδεμένων δεδομένων βιβλιοθηκών
Δημιουργός :Σταύρακας, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Παπαθεοδώρου, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Ίων (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6001
Περίληψη :Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και του Διαδικτύου των Πάντων υποχρεώνει την επιστήμη της πληροφορικής προς αναζήτηση νέων τεχνικών για τη δημιουργία, διαχείριση και ανάκτηση του τεράστιου όγκου δεδομένων. Μία κατηγορία που διαχειρίζεται ένα μεγάλο όγκο δεδομένων είναι η βιβλιοθηκονομία.Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας διαχείρισης συνδεδεμένων δεδομένων βιβλιοθηκών προκειμένου να γίνει η συλλογή, η καταχώριση και η διαχείριση δεδομένων που αφορούν βιβλία, έντυπα, δοκίμια και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας.Η διπλωματική εργασία απαρτίζεται από την έρευνα για τη βέλτιστη βάση δεδομένων συνδεδεμένων δεδομένων, τη μελέτη των υπαρχόντων μοντέλων συνδεδεμένων δεδομένων που αφορούν τη βιβλιοθηκονομία, τη μελέτη για τη διασύνδεση αυτών των μοντέλων, τη δημιουργία μίας πλατφόρμας που θα μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα μοντέλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τέλος την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που εξάγονται από τη χρήση της πλατφόρμας.
The use of modern technologies and the existence of Internet of Things obligates the Science of Information Technology to search new techniques for the creation, the management and the retrieval of Big Data. A category which already handles a big amount of data is Library Science.The scope of this Thesis is the development of a platform that handles librarian linked data for the collection, registration and managing data pertained to books, printed matters, essays and anything else related to the Library Science.The Thesis consists of the research for the most efficient Linked Data Database, the study of the existing librarian Linked Data Models, the study of interfacing these Models, the development of a platform which will manage these Models with the best possible way and finally the evaluation of the results derived from the usage of this platform.
Λέξη κλειδί :Συνδεδεμένα δεδομένα
Σημασιολογικός ιστός
RDF
BIBFRAME
FRBR
Linked data
Semantic web
Διαθέσιμο από :2018-03-30 18:46:10
Ημερομηνία έκδοσης :31-12-2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-30 18:46:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavrakas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf