ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κέντρο έρευνας: Αίθουσα σεμιναρίων
Εκδότης :Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος :Image
Φυσική περιγραφή :σ. 135
286.8 KB
Γλώσσα :el
Κάλυψη :1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης :1990
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0772.pdf

Τύπος: application/pdf