ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομοθετικόν διάταγμα της 5ης Μαϊου 1926 (Εφημ. Κυβερνήσεως 17/5/1926 τεύχος Α αριθ. Φύλλου 156). ""Περί Οργανισμού της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών""""
Εναλλακτικός τίτλος :Τμήμα τέταρτον. Διδακτικόν προσωπικόν (άρθρα 33-91)
Εκδότης :Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 22-46
4.642.9 KB
Γλώσσα :ελληνική
Ημερομηνία έκδοσης :1938
Πηγή :Νομοθεσία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0791.pdf

Τύπος: application/pdf