1. Η τοπική αυτοδιοίκησις και ο επιχώριος εν Ελλάδι οικονομικός ρεζιοναλισμός
Author: Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Format: pdf
Date: 1936
2. Εισαγωγή εις το γεωργικόν δίκαιον
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1936
3. Παρατηρήσεις επί της χρήσεως του συντελεστού συσχετίσεως
Author: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Format: pdf
Date: 1936
4. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος (1864-1936)
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1936
5. Κοινωνιολογία της προπαγάνδας των κομμάτων στην Ελλάδα
Author: Παμπούκης, Πάνος Χ.
Format: pdf
Date: 1936

Pages:  1