1. Το διάγραμμα του νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών
Author: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Format: pdf
Date: 1957
2. Η πρόκρισις του αμέσου συναλλάγματος γεωμετρικώς
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 1957
3. De la necessite d elaborer une theorie sociologique explicative des nouvelles structures economiques
Author: Χατζηδήμου, Πέτρος
Format: pdf
Date: 1957

Pages:  1