ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πρόκρισις του αμέσου συναλλάγματος γεωμετρικώς
Δημιουργός :Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 393-405
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 403

Τύπος: application/pdf