1. Δείκται αποτελεσματικότητος του βαθμού οργανώσεως των επιχειρήσεων
Author: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Format: pdf
Date: 1968
2. Critique of two studies dealing with selected americandanishand Greek families
Author: Bardis, Panos D.
Format: pdf
Date: 1968
3. Μια θεωρητική σκιαγραφία της Ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητος
Author: Δημητρακόπουλος, Δημ. Ι.
Format: pdf
Date: 1968
4. Erich Preiser in Memoriam (1900-1967)
Author: Schneider, Erich
Format: pdf
Date: 1968
5. Διδακτικαί δυσχέρειαι της οικονομετρίας: les difficultes de l'enseignement econometrique
Author: Guitton, Henri, Λυμπερόπουλος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 1968

Pages:  1