181. Διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων marketing για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο των υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δρακωνάκη, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
182. Έρευνα ικανοποίησης πελατών με την πολυκριτήρια μέθοδο MUSA σε ναυτιλιακή εταιρία
Συγγραφέας: Κοτσιφάκη, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
183. Private label : ποια είναι η στάση των καταναλωτών απέναντί τους
Συγγραφέας: Ψαρράκου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
184. Εφαρμογή εργαλείων διοικητικής λογιστικής σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σταυρακάκη, Ανθία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
185. Τουρισμός και στρατηγική μάρκετινγκ με ειδίκευση σε cruises, yachting, golf
Συγγραφέας: Κλάδου, Στυλιανή
186. Διοίκηση αλλαγών - Διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή
Συγγραφέας: Κούτη, Ναυσικά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004-2005
187. Εμπειρική έρευνα της αλληλεπίδρασης των επιμέρους διαστάσεων του Balanced Scorecard στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κανδηλώρου, Μυρτώ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
188. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
Συγγραφέας: Γκρέκα, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
189. Η στρατηγική των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων της Κρήτης
Συγγραφέας: Γαλενιανού, Σταματίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
190. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών στους επιχειρηματικούς οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού βάση της καμπύλης μάθησης και της κοστολόγησης κατά δραστηριότητες
Συγγραφέας: Βλησμάς, Ορέστης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
191. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Συγγραφέας: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
192. Ευέλικτα συστήματα απασχόλησης και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Διακογιάννη, Χρυσάνθη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
193. Η συμβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση αλλαγών : μελέτη των Ελληνικών πρακτικών και των Ευρωπαϊκών τάσεων
Συγγραφέας: Σιώρη, Δήμητρα, Σαντίκος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
194. Το ψυχολογικό συμβόλαιο και ο ρόλος του στην επιλογή προσωπικού
Συγγραφέας: Ράλλης, Δημήτριος, Σβώλης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
195. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Συγγραφέας: Κωστάκος, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
196. Η αξιολόγηση της απόδοσης σε ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
Συγγραφέας: Βασαλάκης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
197. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
198. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού στις εταιρείες πετρελαιοειδών - οδική ασφάλεια
Συγγραφέας: Θεοδοσίου, Θεοδόσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
199. Κόστος ποιότητας και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
200. Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
Συγγραφέας: Μπρούστας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »