221. Μέγεθος και προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαιακής διάρθρωσης: μια εμπειρική μελέτη για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
222. Δημιουργία επωνυμίας σε διεθνείς αγορές (global branding) από πολυεθνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Παπακώστα, Θεανώ - Πηνελόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
223. Η πιστότητα στις βιομηχανικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τσαγκόγεωργα, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
224. Ανατομία και μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα
Συγγραφέας: Μαυραλεξάκης, Φίλιππος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
225. Μέθοδοι προσέλκυσης & επιλογής πωλητών στην αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δήμα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
226. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
Συγγραφέας: Νάστος, Βασίλειος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
227. Συγκριτική μελέτη του τρόπου διοίκησης των Αμερικάνικων και Ιαπωνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ούτσιος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
228. Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Συγγραφέας: Ανθοπούλου, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
229. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Βουδαπέστης
Συγγραφέας: Τουρκολιάς, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
230. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Γεωργίου, Αριστοτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
231. Πολιτικές στις οικονομικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Ρέτζεκα, Μεταξία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
232. Σύγκλιση τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Γαζής, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
233. Κοστολόγηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με βάση τις δραστηριότητες
Συγγραφέας: Μπόζος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
234. Η προσέλκυση και επιλογή στελεχών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αγγελοπούλου, Θεοδώρα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
235. Ο ρόλος των πηγών πληροφόρησης στην επιλογή προμηθευτών των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μιχαλολιάκος, Αντώνης
Μορφή: pdf
236. Το επικοινωνιακό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Συγγραφέας: Τσιμπλοστεφανάκη, Στεφανία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
237. Εισαγωγή στο "total quality management" για αεροπορικές μεταφορές
Συγγραφέας: Παντέρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
238. Συστήματα διακανονισμού τίτλων - securities settlement systems, σε χρηματιστηριακές αγορές
Συγγραφέας: Πανόπουλος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
239. Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
240. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα στη ρωσική οικονομία
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »